"Ons Incasso Traject is strak en efficiënt"

Hét speerpunt van ons dienstverlening is dat u één contactpersoon heeft die het gehele traject van incasso, terugname en het realiseren van een goede opbrengst van het voertuig coördineert.

Gerechtelijke incasso

Incasso op gerechtelijke wijze:
Deskundig advies voor een weloverwogen keuze

Het komt voor dat een debiteur uw vordering betwist of dat hij niet vrijwillig overgaat tot betaling of afgifte van een voertuig of object. Uw zaak kan dan niet ‘in der minne’ worden afgehandeld. Wij zullen echter, alvorens een zaak over te hevelen naar de gerechtelijke incasso, alles hebben ondernomen hetgeen is toegestaan om dit te voorkomen. Wij geloven in minnelijke oplossingen omdat uiteindelijk alle partijen daarbij zijn gebaat. De praktijk wijst uit dat een gerechtelijke incasso erg kostbaar is en heel lang kan duren.